Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan,
A.Bekturov street, 3/1, office 83
+7 7172 24 84 26, +7 700 424 84 26 
opinions@opinions.kz

glavОпубликованы результаты exit poll по выборам в Мажилис

Озвучены результаты exit poll, проведенного 10 января по заказу zakon.kz.

Опрос проводился на 600 участках. Опросом охвачены города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры и др.

В течение дня было проведено четыре волны опросов. Было опрошено 24 тысячи избирателя. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров, - сообщила на брифинге в СЦК директор Исследовательского института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова.

Респондентам задавался один вопрос: "За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах?".

По результатам exit poll:
Народная партия Казахстана - 9,03%.
Партия Nur Otan - 71,97%.
Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,75%.
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,18%.
Политическая партия "Адал" - 3,07%.

Стоит отметить, что эти результаты - предварительные. Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

 

Источник:  https://www.zakon.kz/5053685-opublikovany-rezultaty-exit-poll-po.html


glav«Қоғамдық пікір» зерттеу институты партиялық рейтингілердің кезекті бөлімін ұсынады. Сауалнама Институттың жеке қаражатына 2020 жылдың қазан айында сұхбат түрінде (face-to-face) жүргізілді, репрезентативтік іріктеу бойынша 1200 респондент алынды, қателік +/- 2,82% құрады.

«Егер сайлау келесі жексенбіде өткізілсе, онда сіз қандай саяси партияға дауыс бересіз?» деген сұраққа басым көпшілігі, яғни 72,1% респондент Nur Otan партиясына дауыс беретінін айтты. Басқа партиялардың рейтингілері - Ақ жол - 5,1 %; ҚКХП (Халық партиясы) – 2,9%; Ауыл – 2,7%; ЖСДП – 2,3%; Бірлік (Адал) – 1,9% болды. 13,0% респондент үшін таңдау жасау қиынға соқты.

Электоралдық сауалнамаларда негізгі мәселелердің бірі - сайлаушылардың қалай дауыс беретіні ғана емес, олардың сайлау учаскелеріне баруы/бармауы болды. Өйткені, ауа-райынан бастап әл-ауқат деңгейіне дейін көптеген кездейсоқ факторлар әсер етуі мүмкін.

Сайлаушының сайлау учаскесіне жетуге күш-жігер табуына не кедергі болатынын анықтау әлеуметтанушылар үшін маңызды міндет болып табылмайды. Оқулықтарда сипатталған классикалық мысал – американдық полстерлер (қоғамдық пікірді зерттейтін мамандар) қолданатын қатысуды болжау моделі – Джордж Гэллап жарты ғасыр бұрын ұсынған ықтималды сайлаушы моделі, оның көмегімен Дж. Гэллап 1936 жылы Президенттікке үміткерлердің бірі – Ф. Рузвельттің нәтижесін дәл болжады. Содан бері модель жаңартылды, бірақ оны құрудың жалпы принциптері өзгеріссіз қалды. Модель респонденттің сайлауға қатысу немесе қатыспау ниеті туралы сұрақтардың нақты жиынтығына негізделген. Сауалнаманың болжамды блогының сұрақтары ондаған жылдар бойы нақтыланды. Әдеттегі жиынға дауыс беру ниеті туралы сұрақтан басқа, респондент сайлау туралы ойлайды ма, оның сайлау учаскесі қайда екенін біледі ме, оның өзі қаншалықты жиі дауыс береді, соңғы сайлауда дауыс берді ме, жоқ па деген сияқты басқа да сұрақтар кіреді. Сонымен қатар, Дж. Гэллап моделі, қоғамдық пікірді зерттеу саласында аты жоғары беделге ие болса да, үнемі перманенттік сынға ұшырап отырады. Бұл сынның мәні модель тұрақты нәтиже бермеуі - сандар сауалнамалармен бірге өзгереді және кейде күрт құбылып отырады. Мұны түсіндіретін болжамдардың бірі – сайлау көңіл-күйі өте турбулентті, яғни барлық сайлаушылар өздерінің ниеттері мен саяси қалауларын алдын-ала нақты айта алмайды.

Біз өз сауалнамаларымызда «Егер келесі жексенбіде парламенттік сайлау өткізілетін болса, сіз дауыс беруге барасыз ба?» деген сұрақ арқылы әлеуетті қатысуды өлшейміз. Жауап нұсқалары үшін бес сатылы шкаланы қолданамыз – «Иә», «Дәлірегі, иә», «Дәлірегі, жоқ», «Жоқ», «Жауап беруге қиналамын». Қазан айында жүргізілген өлшеу нәтижелеріне сәйкес, сайлаушылардың бару ықтималдығы 66,7%-ды құрайды, респонденттердің бұл бөлігі дауыс беруге қатысу ниеті туралы сұраққа оң жауап берді. 15,4% респондент - абсентеистер деп аталады, жауаптары бойынша, олар парламенттік сайлауда дауыс беруге қатыспайды. Қалғандары бұл мәселе бойынша шешім қабылдаған жоқ.

Айнур Мажитова, «Қоғамдық пікір» зерттеу
институтының директоры,
әлеуметтік ғылымдар магистріglavИсследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») представляет очередной срез партийных рейтингов. Опрос проводился на собственные средства Института в октябре 2020 года в виде интервью (face-to-face), 1200 респондентов, по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,82%.

На вопрос: «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, тогда за какую политическую партию вы бы проголосовали?» Подавляющее большинство – 72,1% отдали бы свой голос за партию Nur Otan. Рейтинги других партий – Ак жол – 5,1%; КНПК (Халық партиясы) – 2,9 %; Ауыл – 2,7%; ОСДП – 2,3%; Бiрлiк (Адал) – 1,9%. Затруднились с выбором 13,0% респондентов.

В электоральных опросах одним из ключевых вопросов является не только то, как проголосуют избиратели, а о том придут ли они на избирательные участки. Ведь на явку влияет много совершенно случайных факторов, вплоть до погоды и самочувствия.

Определить, что помешает избирателю найти в себе силы дойти до избирательного участка – задача для социологов нетривиальная. Классический пример, который описан в учебниках – модель прогнозирования явки, используемая американскими полстерами (специалистами, изучающими общественное мнение) – модель вероятного избирателя, предложенная Джорджем Гэллапом полвека назад – с её помощью Дж. Гэллап в 1936 году точно предсказал результат одного из кандидатов в Президенты страны – Ф. Рузвельта. С тех пор модель модернизировалась, но общие принципы её построения остались прежними. В основе модели лежит чёткий набор вопросов о намерении респондента участвовать или не участвовать в выборах. Формулировки вопросов прогнозного блока анкеты отточены десятилетиями. Обычный набор включает в себя, помимо вопроса о намерении голосовать, вопросы о том, думает ли респондент о выборах, знает ли он где находится его избирательный участок, как часто он сам принимает участие в голосовании, голосовал или не голосовал ли он на последних выборах и другие. Вместе с тем модель Дж. Гэллапа, несмотря на высокий авторитет его имени в области проведения опросов общественного мнения, также подвергается перманентной критике. Суть этой критики заключается в том, что модель не даёт устойчивых результатов – цифры меняются вместе с опросными данными и порой скачкообразно. Одно из предположений, которое это объясняет, состоит в том, что электоральные настроения достаточно турбулентны – не все избиратели могут заранее с точностью озвучить свои намерения и политические предпочтения.

Мы в своих опросах замеряем потенциальную явку с помощью вопроса «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, пошли бы вы голосовать?». Для вариантов ответов используем пятиступенчатую шкалу – «Да», «Скорее да», «Скорее нет», «Нет», «Затрудняюсь ответить». Согласно результатам замера, также проведенного в октябре, потенциальная явка избирателей составляет 66,7%, именно столько респондентов ответили утвердительно на вопрос о своем намерении принять участие в голосовании. 15,4% - респондентов это так называемые абсентеисты, те, кто по их ответам не примут участие в голосовании на парламентских выборах. Остальные пока не определись в данном вопросе.


Мажитова Айнур, директор Исследовательского института
«Қоғамдық пікір» («Общественное мнение»),
магистр социальных наук

12.11.2020 г.