Республика Казахстан, г. Астана,
ул. А.Бектурова 3/1, офис 83
+7 7172 24 84 26, +7 700 424 84 26 
opinions@opinions.kz

“Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü, 22 yıldan fazla mesleki deneyime sahip bir grup sosyolog tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Enstitü, hem Kazakistan’da hem de dünyanın diğer ülkelerinde kamuoyu araştırması üzerine uzmalaşmış olup Pazar ve sosyolojik araştırmaları yapmaktadır. Enstitünün son derece profesyonel uzman sosyologları, Orta Asya Batı Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin, Moğolistan, Türkiye, ABD, Kanada vs. ülkelerde araştırma yapma tecrübesine sahipler.

Araştırma enstitüsünün çalışanları, ESOMAR Avrupa Pazarlama Araştırma Uzmanları Derneği (www.esomar.org), Dünya Kamuoyu Araştırmalar Derneği, Türk Dili Konuşan Ülkeler Sosyologlar Birliği, WVS (Dünya Değerler Araştırma Projesi) gibi uluslararası mesleki ağların üyeleridir.

Enstitü, Kazakistan’da projenin yedinci dalgasını gerçekleştirerek 2018 yılında WVS -7 (Dünya Değerler Araştırma Projesi) üyesi oldu. “Dünya Değerleri” Araştırma Programı (World Values Survey) – genel olarak sosyoloji ve sosyal bilimler alanında dünyanın en büyük uluslararası bilimsel programı ve araştırma ağıdır, ve bunun yanı sıra özelde değer sistemini araştırma ve değerleri değiştirme projesidir. 2018 yılı Mayıs ayında “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü ve “Dünya Değerleri” Araştırma Kuruluşu (Viyana, Avusturya), “Dünya Değerleri” (1981-2018): Kültürel Değişimi Araştırma Deneyimi. Organizasyon, tarih, sonuçlar” (The World Values Survey (1981-2018): Exploring the Cultural Change. Organization, History, Findings.) bilimsel seminerini düzenledi. Bilimsel seminerde “Dünya Değerleri” Araştırma Derneği (WVSA) Başkanı Christian Haerpfer ve “Dünya Değerleri” Araştırma Derneği Sekreterliği Başkanı Kseniya Kizilova konuşma yaptılar.

“Kamuoyu” Enstitüsü, araştırmalarında ESOMAR (www.esomar.org) standart ve normlarına göre hareket etmektedir. Enstitünün bazı çalışanları Kansas Üniversitesi Yanıtlayıcılarla Çalışmada Etik Kursunu tamamladılar ve (İşbirliğine Dayalı Kurumsal Eğitim Girişimi (CITI Program) Sertifkası) sertifika aldılar.

Enstitü, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde daimi bir görüşmeci ağına sahiptir, BDT ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerinin araştırma yapılarıyla ortaklık ilişkilerini sürdürmektedir. “Kamuoyu” Enstitüsünün özel bir faaliyet alanı – bilimsel çalışmalar. Enstitü çalışanları devamlı akademik temel araştırmalara katılmakta, dünyanın çeşitli bilimsel dergilerinde makalelerini yayınlamaktadırlar. Dünyanın birtakım önde gelen analitik yapılarıyla ortaklık ilişkilerini sürdürerek, uluslararası uzman kuruluşlarda staj yapmakta ve deneyim alışverişinde bulunmaktadırlar. Bunun yanında, Kazakistan ve bazı yabancı ülkelerin önde gelen üniversitelerinin lisans, master ve doktora öğrencileri Enstitüde staj yapmaktadırlar.
           Araştırma Enstitüsü, nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak sosyolojik araştırmalarını yapmaktadır. Enstitü, araştırma yaparken tabletler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları kullanmaktadır.

Enstitü sosyologları, karmaşık araştırma problemlerini çözmek için, disiplinlerarası yöntem kullanarak, sosyolojik keşifler formatında araştırma yapma metodolojisi de dahil olmak üzere yeni araştırma yöntemlerini geliştirmektedir. Gerekirse, ek olarak çeşitli alanlarda uzmanlar çekilmektedir.

Enstitü, dünyanın çeşitli ülkelerinden tanınmış araştırmacı, uzman ve bilimadamları ile düzenli olarak Uzman Toplantılarını düzenlemektedir. Bilim adamları, araştırmacılar, devlet ve devlet dışı analitik kuruluşların temsilcileri, master ve doktora öğrencileri davet edilmektedir. Uzman Toplantıları 2012 yılından bu yana düzenlenmektedir.

VII ve VIII Astana Ekonomi Forumu (Mayıs 2014, Mayıs 2015) kapsamında Avrasya Kalkınam Bankası Entegrasyon Araştırmaları Merkezi ve “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsünün organize ettiği Avrasya Entegrasyonuna ilişkin Kamuoyu Algısı adlı panel düzenlendi.

Enstitü, 2016 yılından itibaren düzenli olarak Nazarbayev Üniversitesi Doğa, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimler Okulu ile ortaklaşa göç konusunda Bilimsel Seminer düzenlemektedir.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsü, kendi çalışmalarında çeşitli bilgil toplama yöntemlerini kullanmaktadır. 

Nicel bilgi toplama yöntemi:
Kişisel görüşmeler (face-to-face)
Telefon görüşmeleri
Panel çalışmaları
Exit-poll anketleri

Nitel bilgi toplama yöntemleri:
Odak grupları
Derinlemesine görüşmeler
Anlatı şeklinde biyografik görüşmeler
Araştırma masası (desk research)
Perakende ticaret denetimi
Salon testi (Hall-test)
Gizemli alışveriş (Mystery Shopping)
Gözlemler
Uzman anketleri
Uluslararası Uzman anketleri

ENSTİTÜNÜN ARAŞTIRMA PROJELERİ:
DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI – 7. DALGA (WORLD VALUES SURVEY – WAVE 7) (2017-2018 yılları).
“Dünya Değerler Araştırması”, toplumun kültürel ve değer yönelimlerini inceleyen uluslararası bir projedir. Araştırma 1941 yılından beri yapılmakta olup, 2018 yılı verilerine göre 90’ı aşkın ülkede altı dalga araştırma yapılmıştır. “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü, 2018 senesinde araştırmanın yedinci dalgasına katılmıştır. Bu araştırmanın amacı, insanların değer ve inançlarını, zaman içindeki istikrarını veya değişimini, ve ayrıca toplumun sosyal ve siyasi gelişimine etkisinin incelenmesidir. Anket, 14 il ve Astana, Almatı, Şımkent şehirlerinde yaşayan 18 yaş üstü Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları olan 1200 kişiyi kapsamıştır.

ORTA ASYA GENÇLİĞİ 2014-2015.
Friedrich Ebert Fonu’nun Orta Asya Temsilciliğinin, Orta Asya Bölgesinin genç kuşağının yaşam tarzı, görüşleri ve değerleri, kendini tanımlama düzeyi ve diğer insanlara karşı hoşgörü düzeyi, ruh halini ve özlemlerini, ve bunun yanında siyasete ve komşu ülkelerle yapılan entegrasyona ilişkisini belirleme gibi günümüz gerçekliğini araştırmaya yönelik Araştırma Projesi. 2014-2016 yılları projesi “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirildi. Araştırma 14 ile 29 yaş arası gençlere odaklıdır. Anket, “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü rehberliğinde Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan araştırma enstitüleri ile birlikte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan gibi Orta Asya Ülkelerinde her ülkede 1000 katılımcıdan oluşan bir seçme ile gerçekleştirilmiştir.

TÜRKBAROMETRE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDE YAPILAN ANKET (2017-2018).
2017 yılında Uluslararası Türk Akademisi’nin müşterisi olduğu Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Dili Konuşan Ülkelerde “Türkbarometre” projesi başlatıldı. Araştırma konusu: Türk Dili Konuşan Ülkeler nüfusunun kendini tanımlama, dil, kültür ve kültürel peyzaj, edebiyat, bilim ve eğitim, spor, doğa, gelenek ve ritüellerine olan ilgisinin incelenmesidir. Ülke çapında yapılan ikinci anket, Temmuz-Ağustos 2018’de Türk Dili Konuşan beş ülkede: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan’da yapılmıştır. Anket, her ülkede 1000 kişiyle görüşükdüğü temsili seçme yoluyla yapıldı. Toplam görüşülen kişi sayısı 5084’ü oluşturdu. Anket, devlet oluşturan Türk Dili Konuşan etnik gruplar olan Azerbaycanlılar, Kazaklar, Kırgızlar, Türkler, Özbeklerin temsilcileri arasında yürütüldü. Araştırma, projeye katılan beş ülkeden uluslararası bir araştırmacılar grubu tarafından yapıldı. Araştırma sonuçları, Çolpon Ata’da (Kırgızistan) Eylül 2018’de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülker İşbirliği Konseyi’nin VI Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türk Dili Konuşan Ülkelerin Başkanlarına sunuldu.

KAZAK DİYASPORASINI İNCELEMEYE YÖNELİK SOSYOLOJİK KEŞİF GEZİLERİ
Çalışanlar tarafından geliştirilen Kazak diyasporasını inceleme metodolojisine göre 2005 yılından bu yana yurtdışında yaşayan etnik Kazakların yaşamlarına ilişkin sosyolojik araştırmalar yapılmaktadır. Anketler, Batı Avrupa Ülkeleri’nde (2005 yılından bugüne), Suudi Arabistan’da (2009), Türkiye’de (2008 yılından bugüne), Moğolistan’da (2011, 2019), Çin’de (2012-2019 yılları), Özbekistan’da (2013), Rusya Federasyonu Altay Cumhuriyeti ve Altay Bölgesinde (2014), Rusya Federasyonu’nun Novosibirsk ve Omsk illerinde (2015), Orenburg ilinde (2016), Astrahan İlinde (2017), Saratov ve Volgograd illerinde (2018) ve birtakım diğer ülkelerde yapılmıştır.

Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı’nın talebi üzerine Kazak diyasporası arasında 9 yıl boyunca her yıl sosyolojik araştırmalar yapılmaktadır. Sosyolojik keşif gezileri, Moğolistan’da (2011), Çin’de (2012), Özbekistan’da (2013), Rusya’da – 2014 yılında Altay Cumhuriyeti ve Altay Bölgesinde, 2015 yılında Omsk ve Novosibirsk illerinde, 2016 yılında Orenburg İlinde, 2017 yılında Astrahan İlinde, 2018 yılında Saratov ve Volgograd illerinde, 2019 senesinde Kırgız Cumhuriyeti’nde yapılmıştır. Sosyolojik keşif gezileri sırasında etnik Kazaklar arasında anket çalışmaları, derinlemesine ve anlatı şeklinde görüşmeler yapılıyor, foto ve video bankası toplanıyor.

DİYASPORAL POLİTİKA VE YURTDIŞINDA (RUSYA FEDERASYONU, ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ, ÇİN HALK CUMHURİYETİ, ALMANYA FEDERATİF CUMHURİYETİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, MOĞOLİSTAN) YAŞAYAN KAZAKLARIN PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ HUSUSUNDA ÖZET ANALİTİK ARAŞTIRMALAR PROJESİ.
2019 yılında “Otandastar Fonu” Ticari olmayan Anonim Şirketi’nin müşterisi olduğu, “Diyasporal politika ve yurtdışında (Rusya Federasyonu, Özbekistan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya Federatif Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Moğolistan) yaşayan Kazakların sorunlarının incelenmesi hususunda özet analitik araştırmaların yapılması hizmeti” konulu proje gerçekleştirilmiştir. Sosyolojik araştırmanın amacı: yurtdışında (Rusya Federasyonu, Özbekistan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya Federatif Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Moğolistan) yaşayan Kazakların sosyo-ekonomik durumunun ve refahının incelenmesidir. Araştırmanın metodolojisi, bilgi toplamanın nicel ve nitel yöntemlerinin karmaşık kullanılmasına dayalıdır (Etnik Kazak arasında 1300 yanıtlayıcı ile görüşme yapılmıştır, 300 derinlemesine görüşme yapılmıştır).

ORTA ASYA’DA GÖÇTEN ETKİLENEN ÇOCUKLARIN DURUM ANALİZİ PROJESİ
2019’da Enstitü çalışma grubu, Kazakistan’daki Birleşmiş Millerler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Kamu Politikası ve Yönetimi Enstitüsü (Public Policy and Management Institute) (Vilnius, Litvanya) müşterisi olduğu “Orta Asya’da göçten etkilenen çocukların durum analizi” konulu araştırma projesini gerçekleştirmiştir. Bu araştırma, Rusya Federasyon’unda Yüksek Ekonomi Okulu ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülmüştür. Bu proje, Birleşmiş Millerler Çocuk Fonu ve Avrupa Birliği’nin Orta Asya, Güney Asya ve Güney-Doğu Asya ülkelerinde göçten etkilenen çocukların korunmasına ilişkin büyük ölçekli bir programının parçasıdır.

Araştırmanın temel amacı – Orta Asya’da göçten etkilenen çocukların koruma ihtiyaçlarının etkin bir şekilde belirlenmesi, onların haklarının savunulması ve bu konuların çözümüne ilişkin önerilerin geliştirilmesi için bu konunun gündeme getirilmesidir.

Araştırma, Kazakistan’daki Birleşmiş Millerler Çocuk Fonu, Kamu Politikası ve Yönetimi Enstitüsü (Public Policy and Management Institute),  “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü ve Rus araştırmacıların ortaklaşa geliştirdikleri birleşik bir metodolojiye göre yapılmıştır. Kazakistan seçilerek Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan gelen muhtelif kategorilerdeki göçmen işçiler ve onların çocukları ile 200 görüşme, ve bunun yanı sıra 75 uzman ve kuruluş anketi yapılmıştır.

PIAAC – ULUSLARARASI YETİŞKİN YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROGRAMI (Programme for the International Assessment of Adult Competences) (2016-2017)
PIAAC, çalışma çağındaki yetişkin nüfusun temel becerilerini ve yetkinliklerini değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan benzersiz bir uluslararası projedir. Program, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından koordine edilmekte ve önde gelen uluslararası eğitim kuruluşlarından oluşan bir Konsorsiyum (Westat, cApStAn, ROA, GESIS, DIPF, IEA) tarafından uygulanmaktadır. Yetişkin nüfusun becerilerinin değerlendirilmesi 1995 yılından beri tüm dünyada yapılmaktadır. PIAAC programı, İngiltere, ABD, Avustralya, Güney Kore, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, Japonya, Hollanda, Rusya ve diğerleri dahil olmak üzere dünyanın 24 ülkesinde uygulanmaktadır. PIAAC projesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından koordine edilmektedir. Kazakistan'daki PIAAC Ulusal Koordinatörü, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın “Bilgi ve Analitik Merkezi” Anonim Şirketidir.
Kazakistan 2016 yılında ilk kez PIAAC programına katıldı. Araç setini test etmek için 2016 yılında “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü tarafından bir pilot çalışma gerçekleştirildi (16-65 yaş aralığında 1.765 yanıtlayıcı, anket dizüstü bilgisayarlar ile yapıldı, ortalama görüşme süresi 3 saat).
2017 yılında “Kamuoyu” Araştırma Enstitüsü tarafından ana araştırmanın bir kısmı uygulandı (16-65 yaş aralığında 1.720 yanıtlayıcı, anket dizüstü bilgisayarlar ile yapıldı, ortalama görüşme süresi 3 saat). 2019 yılında, araştırma sonuçlarına dayanarak OECD Karşılaştırmalı Ülke Raporunu (PIAAC Uluslararası Raporu - PIAAC international report) sundu.