Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
Ә.Бектуров көшесі 3/1, 83 кеңсе
+7 7172 24 84 26, +7 700 424 84 26 
opinions@opinions.kz

Орталық Азия жастары. Салыстырмалы шолу. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2017- 90 б/

Бұл жарияланым Фридрих Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігі «Қоғамдық пікір» зерттеу институты (Астана, Қазақстан) жүргізген «Орталық Азия жастары» еларалықәлеуметтікзерттеудіңқорытындыларыбойыншадайындалды. Қазақстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда және Өзбекстанда әлеуметтік зерттеу 2014-2015 жылдары жүргізілді.Бірыңғай әдістеме бойынша 14 жастан 29 жасқа дейінгі 1000 респонденттен жастарға сауалнама, фокус-топтар мен тереңдетілген сұхбаттар жүргізілді. Әлеуметтік зерттеу Германияда 1953 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан Shell Youth Study неміс зерттеу жобасының әдіснамасына негізделген. Жобаның ғылыми кеңесшілері: профессор Клаус Хурельман, Shell Youth Study негізін қалаушылардың бірі және Пэр Тешендорф, Ф.Эберт атындағы Қор өкілдігінің жетекшісі (2012-2016 жж.).

Зерттеу әдістемесі сауалнама жүргізу әдістемесін таңдау және зерттеу жүргізу кезінде халықаралық стандарттарды қолдануға негізделген. Зерттеу сауалнамасы әрбір зерттелетін елге бейімделген базалық сұрақнамаға негізделіп, төрт елдің зерттеушілерімен бірлескен брифинг өткізілді. Әр елде аймақтық супервайзерлер сауалнама жүргізді. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша әр ел бойынша ұлттық сарапшылар дайындаған төрт кітап шығарылды. Бұл салыстырмалы басылымда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанда жүргізілген әлеуметтік зерттеудің негізгі нәтижелері ұсынылған.

Кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Проф. Клаус Хурельманның (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2016. - 280 б.

Қазақстан жастарының әлеміне арналған бұл аналитикалық еңбек Фридрих Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігі ұйымдастырып, 2014 жылы бүкіл ел көлемінде жүргізген социологиялық зерттеудің нәтижелері бойынша жазылды. Бұл зерттеу үшін Еуропада танымал жастар зерттеуі Shell Youth Study әдіснамасы Қазақстандағы шарттар мен ерекшеліктерге бейімделіп алынып, қолданылды. Сауалнаманығ басты назары Қазақстан жастарына, олардың негізгі қызығушылықтары, армандары мен жоспарлары, құндылықтары, көзқарастары мен ойлары, сонымен қатар оларға әлеуметтану процесінде кез келетін сұрақтар мен проблемаларға аударылды. Бұл кітаптан әрбір оқырман өзі үшін қызықты және маңызды көптеген мәліметтер табады. Еңбек жалпы оқырман қауымғы арналған.

Кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Екінші басылым. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2016. – 286 б.

Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің қолдауымен дайындалған жарияланым Қырғызстан жастарының әлеміне арналған және 2014 жылы Қырғызстан Республикасы жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелерінен жазылған. Қырғызстанның ерекшеліктері мен жағдайларына бейімделген, Еуропаға танымал Shell Youth Study жастар зерттеуінің әдістемесі қолданылды. Жүргізілген сауалнама Қырғызстандағы жастар өмірінің көптеген аспектілерін қамтиды, дін, саясат, демократия, сән, экономикалық жағдай, халықтың түрлі топтарының құқықтары, сондай-ақ жаман әдеттер мен тұрмыс, қаржылық әл-ауқат мәселелері сияқты тақырыптарды қозғайды. Жұмыс көпшілік оқырман қауымға арналған.

Кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Екінші басылым. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2017. – 396 б.

Ғылыми жұмыста Тәжікстан жастарына 2015 жылы жүргізілген әлеуметтік зерттеу аясында алынған эмпирикалық мәліметтерге жан-жақты талдау жасалған. Кітапта Тәжікстан жастарының қоғам, экономика, саясат, білім, жұмыспен қамту, өмір салты, отбасы, жыныстық мәдениет, әлеуметтік және діни өмір, интеграциялық бастамалар туралы негізгі көзқарастары, сенімдері мен құндылықтары талданады. Бұл басылым Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің Қазақстан (2015 ж.), Қырғызстан (2016 ж.), Өзбекстан (2016 ж.) бойынша зерттеулерді қамтитын «Орталық Азия жастары» зерттеу жобасының қорытынды жарияланымдарының бірі болып табылады. Олардың барлығы «Shell Youth Study» бірыңғай әдістемесі бойынша жүргізілді, бұл олардың материалдарын компаративистік мақсаттарда пайдалануға мүмкіндік береді. Жарияланым Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің қолдауымен дайындалды. Жұмыс Тәжікстандағы жастар зерттеулеріне және қоғам өміріндегі заманауи процестерге қызығушылық танытатын мамандар мен оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Екінші басылым. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2016. – 280 б.

Монографияда 2014 жылы Өзбекстан жастарына жүргізілген әлеуметтік зерттеу аясында алынған эмпирикалық мәліметтердің жан-жақты талдауы бар. Қоғамдық пікір сауалнамасы респонденттердің елдің мемлекеттік және қоғамдық өмірінің түрлі салаларын, жастардың рухани-адамгершілік жағдайын, ұлдар мен қыздардың ел ішінде де, Орталық Азия өңірінде де күн тәртібін айқындайтын бүгінгі факторларға көзқарасын бағалауды қамтиды. Жарияланым Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің қолдауымен дайындалды. Бұл жұмыс Өзбекстандағы қоғам өміріндегі заманауи тенденцияларға қызығушылық танытатын мамандар мен оқырмандардың кең тобына арналған. Зерттеушілердің Өзбекстан жағдайына бейімделген «Shell Youth Study» социологиялық әдіснамасын пайдалануын ескере отырып, авторлардың қорытындыларын Қазақстан (2015 ж.) және Қырғызстан (2016 ж.) жастары бойынша Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің алдыңғы жарияланымдарымен салыстыруға болады.

Кітапты жүктеп алу