Қазақстан Республикасы, Астана қ.,
Ә.Бектуров көшесі 3/1, 83 кеңсе
+7 7172 24 84 26, +7 700 424 84 26 
opinions@opinions.kz

Р19. Ботагөз Ракишева. Қазақстандықтардың Оңтүстік Кореяға заңсыз көші-қоны. Халықаралық қатынастар жөніндегі қазақстандық кеңес (ХҚҚК) – Нұр-Сұлтан, 2020. – 60 б.

Баяндамаға Қазақстаннан Оңтүстік Кореяға заңсыз көші-қон процесін зерттеу нәтижелері кірді. Автор ауқымды ресми статистикаға, әлеуметтік зерттеулердің нәтижелеріне, заңсыз еңбек мигранттарымен, неке мигранттарымен сұхбаттарға және бақылауларға сүйене отырып, еңбек жастар көші-қонының қалыптасу ерекшеліктерін, Оңтүстік Корея қоғамындағы мигранттардың бейімделуі мен интеграциясын тарқатады.

10 мың қазақстандықтың – Оңтүстік Кореяда еңбек қызметімен заңсыз айналысатын құжатсыз еңбекші мигранттардың болуы назар аударуды және мемлекеттік реттеуді талап етеді.

Көші-қон, халықаралық қатынастар, диаспорология саласындағы мамандарға ұсынылады.

Орыс тіліндегі кітапты жүктеп алу
Ағылшын тіліндегі кітапты жүктеп алу

Ц 37 Қазақстандық қоғамның әлеуметтік өлшемдегі құндылықтары. Алматы: «DELUXE Printery» ЖШС» баспасы, 2020 - 143 б.

Кітапта танымал классикалық модельдермен қатар бірегей авторлық тәсілдерге негізделген қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның құндылықтарына құрылымдық талдау жасалған. Кітаптың негізіне ұлттық репрезентативтік үлгіде жүргізілген және әлеуметтік топтар мен өңірлердің ерекшелігін ескере отырып, қазақстандықтардың құндылықтар портретін сипаттауға мүмкіндік берген әлеуметтік зерттеу алынған. Әлемдік трендтер мен рухани жаңғырудың ұлттық стратегиясы аясында Қазақстандағы құндылықтарды трансформациялаудың негізгі бағыттары айқындалды.

Кітап ғалымдарға, саясаткерлерге, мемлекет және қоғам қайраткерлеріне, іскерлік орта өкілдеріне, журналистерге, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған және қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік және мәдени процестердің күрделі құрылымын түсінуге ұмтылатындардың барлығына қызықты болмақ.

Орыс тіліндегі кітапты жүктеп алу

Орталық Азия жастары. Салыстырмалы шолу. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2017- 90 б/

Бұл жарияланым Фридрих Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігі «Қоғамдық пікір» зерттеу институты (Астана, Қазақстан) жүргізген «Орталық Азия жастары» еларалық әлеуметтік зерттеудің қорытындылары бойынша дайындалды. Қазақстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда және Өзбекстанда әлеуметтік зерттеу 2014-2015 жылдары жүргізілді.Бірыңғай әдістеме бойынша 14 жастан 29 жасқа дейінгі 1000 респонденттен жастарға сауалнама, фокус-топтар мен тереңдетілген сұхбаттар жүргізілді. Әлеуметтік зерттеу Германияда 1953 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан Shell Youth Study неміс зерттеу жобасының әдіснамасына негізделген. Жобаның ғылыми кеңесшілері: профессор Клаус Хурельман, Shell Youth Study негізін қалаушылардың бірі және Пэр Тешендорф, Ф.Эберт атындағы Қор өкілдігінің жетекшісі (2012-2016 жж.).

Зерттеу әдістемесі сауалнама жүргізу әдістемесін таңдау және зерттеу жүргізу кезінде халықаралық стандарттарды қолдануға негізделген. Зерттеу сауалнамасы әрбір зерттелетін елге бейімделген базалық сұрақнамаға негізделіп, төрт елдің зерттеушілерімен бірлескен брифинг өткізілді. Әр елде аймақтық супервайзерлер сауалнама жүргізді. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша әр ел бойынша ұлттық сарапшылар дайындаған төрт кітап шығарылды. Бұл салыстырмалы басылымда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанда жүргізілген әлеуметтік зерттеудің негізгі нәтижелері ұсынылған.

Орыс тіліндегі кітапты жүктеп алу
Ағылшын тіліндегі кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Проф. Клаус Хурельманның (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2016. - 280 б.

Қазақстан жастарының әлеміне арналған бұл аналитикалық еңбек Фридрих Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігі ұйымдастырып, 2014 жылы бүкіл ел көлемінде жүргізген социологиялық зерттеудің нәтижелері бойынша жазылды. Бұл зерттеу үшін Еуропада танымал жастар зерттеуі Shell Youth Study әдіснамасы Қазақстандағы шарттар мен ерекшеліктерге бейімделіп алынып, қолданылды. Сауалнаманығ басты назары Қазақстан жастарына, олардың негізгі қызығушылықтары, армандары мен жоспарлары, құндылықтары, көзқарастары мен ойлары, сонымен қатар оларға әлеуметтану процесінде кез келетін сұрақтар мен проблемаларға аударылды. Бұл кітаптан әрбір оқырман өзі үшін қызықты және маңызды көптеген мәліметтер табады. Еңбек жалпы оқырман қауымғы арналған.

Орыс тіліндегі кітапты жүктеп алу
Қазақ тіліндегі кітапты жүктеп алу
Ағылшын тіліндегі кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Екінші басылым. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2016. – 286 б.

Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің қолдауымен дайындалған жарияланым Қырғызстан жастарының әлеміне арналған және 2014 жылы Қырғызстан Республикасы жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелерінен жазылған. Қырғызстанның ерекшеліктері мен жағдайларына бейімделген, Еуропаға танымал Shell Youth Study жастар зерттеуінің әдістемесі қолданылды. Жүргізілген сауалнама Қырғызстандағы жастар өмірінің көптеген аспектілерін қамтиды, дін, саясат, демократия, сән, экономикалық жағдай, халықтың түрлі топтарының құқықтары, сондай-ақ жаман әдеттер мен тұрмыс, қаржылық әл-ауқат мәселелері сияқты тақырыптарды қозғайды. Жұмыс көпшілік оқырман қауымға арналған.

Кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Екінші басылым. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2017. – 396 б.

Ғылыми жұмыста Тәжікстан жастарына 2015 жылы жүргізілген әлеуметтік зерттеу аясында алынған эмпирикалық мәліметтерге жан-жақты талдау жасалған. Кітапта Тәжікстан жастарының қоғам, экономика, саясат, білім, жұмыспен қамту, өмір салты, отбасы, жыныстық мәдениет, әлеуметтік және діни өмір, интеграциялық бастамалар туралы негізгі көзқарастары, сенімдері мен құндылықтары талданады. Бұл басылым Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің Қазақстан (2015 ж.), Қырғызстан (2016 ж.), Өзбекстан (2016 ж.) бойынша зерттеулерді қамтитын «Орталық Азия жастары» зерттеу жобасының қорытынды жарияланымдарының бірі болып табылады. Олардың барлығы «Shell Youth Study» бірыңғай әдістемесі бойынша жүргізілді, бұл олардың материалдарын компаративистік мақсаттарда пайдалануға мүмкіндік береді. Жарияланым Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің қолдауымен дайындалды. Жұмыс Тәжікстандағы жастар зерттеулеріне және қоғам өміріндегі заманауи процестерге қызығушылық танытатын мамандар мен оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Кітапты жүктеп алу

Социологиялық сауалнама негізінде. Екінші басылым. Профессор Клаус Хурельман мен Пэр Тешендорфтың (Германия, Берлин) ғылыми жетекшілігімен. Алматы, 2016. – 280 б.

Монографияда 2014 жылы Өзбекстан жастарына жүргізілген әлеуметтік зерттеу аясында алынған эмпирикалық мәліметтердің жан-жақты талдауы бар. Қоғамдық пікір сауалнамасы респонденттердің елдің мемлекеттік және қоғамдық өмірінің түрлі салаларын, жастардың рухани-адамгершілік жағдайын, ұлдар мен қыздардың ел ішінде де, Орталық Азия өңірінде де күн тәртібін айқындайтын бүгінгі факторларға көзқарасын бағалауды қамтиды. Жарияланым Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің қолдауымен дайындалды. Бұл жұмыс Өзбекстандағы қоғам өміріндегі заманауи тенденцияларға қызығушылық танытатын мамандар мен оқырмандардың кең тобына арналған. Зерттеушілердің Өзбекстан жағдайына бейімделген «Shell Youth Study» социологиялық әдіснамасын пайдалануын ескере отырып, авторлардың қорытындыларын Қазақстан (2015 ж.) және Қырғызстан (2016 ж.) жастары бойынша Ф. Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігінің алдыңғы жарияланымдарымен салыстыруға болады.

Кітапты жүктеп алу

Қ69. Қазақстан Республикасынан Қытай Халық Республикасына оқу миграциясы – елдер арасындағы стратегиялық ынтымақтастық аспектілерінің бірі ретінде (социологиялық зерттеу нәтижелері), Учебная миграция из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику как один из аспектов стратегического сотрудничества между странами (результаты социологического исследования)/ Қошанова Сәуле, Рақышева Ботагөз – Астана: «Қоғамдық пікір» зерттеу институты, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – 2016. – 104 б. – қазақша, орысша. 

Басылым кешенді әлеуметтік зерттеулер нәтижесі бойынша дайындалған, ақпаратты жинаудың сандық (ҚХР-да оқып жатқан 407 қазақстандыққа сұрау жүргізілген) және сапалық (60 сарапшыға сауалнама жүргізу, статистикалық деректерді талдау, БАҚ контент-талдауы) әдістерін пайдалануға негізделген. Зерттеу барысында  оқытушыларға, қазақстандық және қытайлық жоғары оқу орындарының халықаралық бөлім қызметкерлеріне, білім беру және мәдениет, екіжақты қатынастарға жетекшілік ететін дипломаттарға, қытай жоғары оқу орындарын аяқтаған және өз отанында не басқа елдерде жұмыс істейтін қазақстандықтарға сауалнама жүргізілді. Екі елдің ресми тұлғаларының сөйлеген сөздерін, баспасөз мақалаларын, ҚР-дың ҚХР-дағы Елшілігі мен ҚХР-дың ҚР-дағы Елшілігінің, ҚР Білім және ғылым министрлігінің, ҚХР Білім министрлігінің  статистикалық деректерін талдау сұхбат пен сұрау нәтижесі бойынша қалыптасқан көріністі толықтыра түсті. Зерттеу жүргізілген уақыт: 2015 жылғы маусым-желтоқсан аралығы.

Қытайдың 14 қаласында (Сиань, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ланьчжоу, Үрімші, Далян, Циндао, Нанкин, Ухань, Гуйлинь, Сямынь, Чжэнчжоу, Ханьчжоу) жүргізілген және 49 жоғары оқу орнында білім алып жатқан қазақстандықтарды қамтыған социологиялық зерттеу оқу миграциясының әртүрлі аспектілерін айқындап берді. Аталған тақырыпты жан-жақты зерделеу негізінде оқып жатқан жастардың ниетіне тұрақты мониторинг жүргізудің маңызы, сондай-ақ Қазақстанның зияткерлік әлеуетін айтарлықтай нығайтуға мүмкіндік беретін шараларды уақытылы қабылдау қажеттігі көрсетілген.

Кітап қалың оқырмандар қауымына арналған.

Скачать книгу

У91. Қазақстан Республикасынан Қытай Халық Республикасына оқу миграциясы – елдер арасындағы стратегиялық ынтымақтастық аспектілерінің бірі ретінде (социологиялық зерттеу нәтижелері), Учебная миграция из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику как один из аспектов стратегического сотрудничества между странами (результаты социологического исследования)/ Қошанова Сәуле, Рақышева Ботагөз – Астана: «Қоғамдық пікір» зерттеу институты, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – 2016. – 42 б. – қытайша. (У91 萨乌烈.果沙诺娃,博塔果斯.拉基舍娃。哈中两国战略合作框架下的哈萨克斯坦教育移民研究(社会学分析研究)/“社会舆论”研究学院,古米列夫欧亚国立大学,2016年。-42)

Басылым кешенді әлеуметтік зерттеулер нәтижесі бойынша дайындалған, ақпаратты жинаудың сандық (ҚХР-да оқып жатқан 407 қазақстандыққа сұрау жүргізілген) және сапалық (60 сарапшыға сауалнама жүргізу, статистикалық деректерді талдау, БАҚ контент-талдауы) әдістерін пайдалануға негізделген. Зерттеу барысында  оқытушыларға, қазақстандық және қытайлық жоғары оқу орындарының халықаралық бөлім қызметкерлеріне, білім беру және мәдениет, екіжақты қатынастарға жетекшілік ететін дипломаттарға, қытай жоғары оқу орындарын аяқтаған және өз отанында не басқа елдерде жұмыс істейтін қазақстандықтарға сауалнама жүргізілді. Екі елдің ресми тұлғаларының сөйлеген сөздерін, баспасөз мақалаларын, ҚР-дың ҚХР-дағы Елшілігі мен ҚХР-дың ҚР-дағы Елшілігінің, ҚР Білім және ғылым министрлігінің, ҚХР Білім министрлігінің  статистикалық деректерін талдау сұхбат пен сұрау нәтижесі бойынша қалыптасқан көріністі толықтыра түсті. Зерттеу жүргізілген уақыт: 2015 жылғы маусым-желтоқсан аралығы.

Қытайдың 14 қаласында (Сиань, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ланьчжоу, Үрімші, Далян, Циндао, Нанкин, Ухань, Гуйлинь, Сямынь, Чжэнчжоу, Ханьчжоу) жүргізілген және 49 жоғары оқу орнында білім алып жатқан қазақстандықтарды қамтыған социологиялық зерттеу оқу миграциясының әртүрлі аспектілерін айқындап берді. Аталған тақырыпты жан-жақты зерделеу негізінде оқып жатқан жастардың ниетіне тұрақты мониторинг жүргізудің маңызы, сондай-ақ Қазақстанның зияткерлік әлеуетін айтарлықтай нығайтуға мүмкіндік беретін шараларды уақытылы қабылдау қажеттігі көрсетілген.

Бұл кітап қытай тілінде жарық көрді.

Кітап қалың оқырмандар қауымына арналған.

Скачать книгу

К76. Қазақстан Республикасынан Қытай Халық Республикасына оқу миграциясы – елдер арасындағы стратегиялық ынтымақтастық аспектілерінің бірі ретінде (социологиялық зерттеу нәтижелері), Учебная миграция из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику как один из аспектов стратегического сотрудничества между странами (результаты социологического исследования)/ Қошанова Сәуле, Рақышева Ботагөз – Астана: «Қоғамдық пікір» зерттеу институты, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – 2016. – 48 б. (К76. Koshanova Saule, Rakisheva Botagoz. Educational migration from the Republic of Kazakhstan to the People’s Republic of China as one of the aspects of strategic cooperation between countries (Results of sociological research) / Public Opinion Research Institute, L.N. Gumilyov ENU, 2016. – 48 p.)

Басылым кешенді әлеуметтік зерттеулер нәтижесі бойынша дайындалған, ақпаратты жинаудың сандық (ҚХР-да оқып жатқан 407 қазақстандыққа сұрау жүргізілген) және сапалық (60 сарапшыға сауалнама жүргізу, статистикалық деректерді талдау, БАҚ контент-талдауы) әдістерін пайдалануға негізделген. Зерттеу барысында  оқытушыларға, қазақстандық және қытайлық жоғары оқу орындарының халықаралық бөлім қызметкерлеріне, білім беру және мәдениет, екіжақты қатынастарға жетекшілік ететін дипломаттарға, қытай жоғары оқу орындарын аяқтаған және өз отанында не басқа елдерде жұмыс істейтін қазақстандықтарға сауалнама жүргізілді. Екі елдің ресми тұлғаларының сөйлеген сөздерін, баспасөз мақалаларын, ҚР-дың ҚХР-дағы Елшілігі мен ҚХР-дың ҚР-дағы Елшілігінің, ҚР Білім және ғылым министрлігінің, ҚХР Білім министрлігінің  статистикалық деректерін талдау сұхбат пен сұрау нәтижесі бойынша қалыптасқан көріністі толықтыра түсті. Зерттеу жүргізілген уақыт: 2015 жылғы маусым-желтоқсан аралығы.

Қытайдың 14 қаласында (Сиань, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ланьчжоу, Үрімші, Далян, Циндао, Нанкин, Ухань, Гуйлинь, Сямынь, Чжэнчжоу, Ханьчжоу) жүргізілген және 49 жоғары оқу орнында білім алып жатқан қазақстандықтарды қамтыған социологиялық зерттеу оқу миграциясының әртүрлі аспектілерін айқындап берді. Аталған тақырыпты жан-жақты зерделеу негізінде оқып жатқан жастардың ниетіне тұрақты мониторинг жүргізудің маңызы, сондай-ақ Қазақстанның зияткерлік әлеуетін айтарлықтай нығайтуға мүмкіндік беретін шараларды уақытылы қабылдау қажеттігі көрсетілген.

Бұл кітап ағылшын тілінде жарық көрді.

Кітап қалың оқырмандар қауымына арналған.

Скачать книгу