Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
Ә.Бектуров көшесі 3/1, 83 кеңсе
+7 7172 24 84 26, +7 700 424 84 26 
opinions@opinions.kz

Бұл есеп Швейцария даму және ынтымақтастық агенттігі қаржылық қолдау көрсеткен, ХКҰ жүзеге асырған «Орталық Азиядан келген мигранттар мен олардың отбасыларына COVID-19 пандемиясының салдарын жеңілдету» аймақтық бастамасы нәтижелерінің бөлігі.

Зерттеу жобасы цифрлық ақша аударымдары жүйелерін және оларды Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінде пайдалануды, құқықтық, инфрақұрылымдық аспектілерді, сондай-ақ мигранттар мен ақша аударымдарын алушылар арасында цифрлық қаржылық қызметтерді пайдалануды шектеуі мүмкін көзқарастар мен мінез-құлық кедергілерін зерттеуге бағытталған. Зерттеуде мигранттар мен ақша аударымдарын алушылардың цифрлық ақша аударымдарына және аралас қаржылық қызметтерге қатысуын шектейтін процестің мінез-құлық аспектілеріне ерекше назар аударылады. Осы зерттеудің нәтижелері мигранттар мен олардың алушы отбасыларының цифрлық ақша аударымдарын пайдалануды кеңейту бағдарламаларын әзірлеуге және сайып келгенде, цифрлық қызметтер арқылы осы мақсатты топтың қаржылық интеграциясын жақсартуға ықпал етеді.

Есепті дайындағандар: Донхатай Харрис (жетекші автор) және Анна Прохорова, бұларға Майкл Ньюсон жетекшілік етеді (Еңбек мобильділігі және адами даму жөніндегі аға маман, Оңтүстік-Шығыс Еуропа, Шығыс Еуропа және Орталық Азия үшін өңірлік кеңсе, көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым, Вена, Аустрия).

Қазақстанда даладық жұмыстар «Қоғамдық пікір» зерттеу институты тарапынан өткізілді.

https://publications.iom.int/books/role-digital-remittances-consolidated-findings-supply-and-demand-research

https://publications.iom.int/books/role-digital-remittances-consolidated-findings-supply-and-demand-research-russian

Ағылшын тіліндегі мәтінді жүктеу

Орыс тіліндегі мәтінді жүктеу