Қазақстан Республикасы, Астана қ.,
Ә.Бектуров көшесі 3/1, 83 кеңсе
+7 7172 24 84 26, +7 700 424 84 26 
opinions@opinions.kz

А 64 Орталық Азия елдерінен (Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан) Оңтүстік Кореяға көші-қон процесін талдау: жағдайы, құрылымы, стратегиясы  Б.И. Ракишеваның редакциялауымен Korea Foundation, «Қоғамдық пікір» зерттеу институты, 2022 – Астана – 174 б.

Бұл баяндама «Support for Policy Oriented Research Program-2021» (Саясатқа бағытталған зерттеулерді қолдау бағдарламасы-2021) бағдарламасы бойынша Korea Foundation гранттық қолдауымен «Қоғамдық пікір» зерттеу институты жүргізген «Орталық Азия елдерінен (Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан) Оңтүстік Кореяға көші-қон процесін талдау: жай-күйі, құрылымы, стратегиясы» халықаралық зерттеу нәтижелері бойынша дайындалды.

Баяндама 2022 жылы Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Оңтүстік Кореяда жүргізілген зерттеу нәтижелерін қамтиды. Зерттеу барысында Орталық Азия елдерінен Оңтүстік Кореяға этникалық, еңбек, құжатталмаған, оқу, неке көші-қоны мәселелері бойынша мигранттармен және сарапшылармен сауалнама жүргізу, сондай-ақ әлеуметтік желілерді, БАҚ-ты контент-талдау және кабинеттік зерттеу арқылы зерттелді.

Көші-қон мәселелерінің өзектілігін және оның халықаралық қатынастар, саясат, экономика және жалпы қоғам үшін салдарын ескере отырып, осы саланы жан-жақты зерделеу және көші-қон ағыны пайда болатын елдерде де, қабылдаушы елде де оның жай-күйіне тұрақты мониторинг жүргізу маңызды.

Бұл баяндама көші-қон, халықаралық қатынастар, диаспорология, корейтану саласындағы мамандарға ұсынылады.

Орыс тіліндегі кітапты жүктеп алу
Ағылшын тіліндегі кітапты жүктеп алу

«Қазақстандағы еңбек мигранттары» зерттеуі Халық, босқындар және көші-қон мәселелері жөніндегі бюро (PRM USA) қаржыландыратын және Қазақстандағы Орталық Азия бойынша Халықаралық көші-қон ұйымының (ХКҰ) Субөңірлік үйлестіру кеңсесі іске асыратын «Көші-қон жөніндегі Азия өңірлік бағдарламасы» жобасының бөлігі болып табылады.

Бұл жарияланым Қазақстан халықаралық және ұлттық сарапшылар тобының бірлескен жұмысының нәтижесі. Зерттеуге жалпы жетекшілік ету мен үйлестіруді ХКҰ Қазақстандағы Орталық Азия бойынша Өңірлік үйлестіру кеңсесі атынан жобаның аға ассистенті Әлия Қожахметова және бұрынғы Ұлттық бағдарламалық үйлестіруші Евгений Хон жүзеге асырды.

Есеп авторлары: Элен Сайед Цвик және Жания Сазанова.

Қазақстанда далалық зерттеулерді «Қоғамдық пікір» зерттеу институты жүргізді

https://kazakhstan.iom.int/resources/study-labour-migrants-three-cities-kazakhstan-almaty-astana-and-shymkent

Жарияланымды ағылшын тілінде жүктеу

Жарияланымды орыс тілінде жүктеу

Бұл есеп Швейцария даму және ынтымақтастық агенттігі қаржылық қолдау көрсеткен, ХКҰ жүзеге асырған «Орталық Азиядан келген мигранттар мен олардың отбасыларына COVID-19 пандемиясының салдарын жеңілдету» аймақтық бастамасы нәтижелерінің бөлігі.

Зерттеу жобасы цифрлық ақша аударымдары жүйелерін және оларды Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінде пайдалануды, құқықтық, инфрақұрылымдық аспектілерді, сондай-ақ мигранттар мен ақша аударымдарын алушылар арасында цифрлық қаржылық қызметтерді пайдалануды шектеуі мүмкін көзқарастар мен мінез-құлық кедергілерін зерттеуге бағытталған. Зерттеуде мигранттар мен ақша аударымдарын алушылардың цифрлық ақша аударымдарына және аралас қаржылық қызметтерге қатысуын шектейтін процестің мінез-құлық аспектілеріне ерекше назар аударылады. Осы зерттеудің нәтижелері мигранттар мен олардың алушы отбасыларының цифрлық ақша аударымдарын пайдалануды кеңейту бағдарламаларын әзірлеуге және сайып келгенде, цифрлық қызметтер арқылы осы мақсатты топтың қаржылық интеграциясын жақсартуға ықпал етеді.

Есепті дайындағандар: Донхатай Харрис (жетекші автор) және Анна Прохорова, бұларға Майкл Ньюсон жетекшілік етеді (Еңбек мобильділігі және адами даму жөніндегі аға маман, Оңтүстік-Шығыс Еуропа, Шығыс Еуропа және Орталық Азия үшін өңірлік кеңсе, көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым, Вена, Аустрия).

Қазақстанда даладық жұмыстар «Қоғамдық пікір» зерттеу институты тарапынан өткізілді.

https://publications.iom.int/books/role-digital-remittances-consolidated-findings-supply-and-demand-research

https://publications.iom.int/books/role-digital-remittances-consolidated-findings-supply-and-demand-research-russian

Ағылшын тіліндегі мәтінді жүктеу

Орыс тіліндегі мәтінді жүктеу

Р19. Ботагөз Ракишева. Қазақстандықтардың Оңтүстік Кореяға заңсыз көші-қоны. Халықаралық қатынастар жөніндегі қазақстандық кеңес (ХҚҚК) – Нұр-Сұлтан, 2020. – 60 б.

Баяндамаға Қазақстаннан Оңтүстік Кореяға заңсыз көші-қон процесін зерттеу нәтижелері кірді. Автор ауқымды ресми статистикаға, әлеуметтік зерттеулердің нәтижелеріне, заңсыз еңбек мигранттарымен, неке мигранттарымен сұхбаттарға және бақылауларға сүйене отырып, еңбек жастар көші-қонының қалыптасу ерекшеліктерін, Оңтүстік Корея қоғамындағы мигранттардың бейімделуі мен интеграциясын тарқатады.

10 мың қазақстандықтың – Оңтүстік Кореяда еңбек қызметімен заңсыз айналысатын құжатсыз еңбекші мигранттардың болуы назар аударуды және мемлекеттік реттеуді талап етеді.

Көші-қон, халықаралық қатынастар, диаспорология саласындағы мамандарға ұсынылады.

Орыс тіліндегі кітапты жүктеп алу
Ағылшын тіліндегі кітапты жүктеп алу